ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม

ชื่อ (Name) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม

ที่ตั้ง Location) 333 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13°43'35.8"N 100°31'49.1"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารธนาคารพาณิชย์ (bank) : COM (Commercial)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารธนาคารพาณิชย์ (bank) : COM (Commercial)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ. 2525

ผู้ออกแบบ Architectural designer) ศาสตราจารย์ ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา สุธัญญะ วิจิตรานนท์

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
ในปี พ.ศ. 2523 ธนาคารกรุงเทพเข้าสู่ยุคทอง ผลประกอบการของธนาคารกรุงเทพ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 12 เท่า และเป็นครั้งแรกที่ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ทำกำไรสุทธิมากกว่า 10,000 ล้านบาท ธนาคารกรุงเทพคือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ณ ช่วงสมัยนั้น และ เป็น 1 ใน 200 ธนาคารชั้นนำของโลก จึงเป็นเหตุที่ในพ.ศ.2525 ธนาคารกรุงเทพ ย้ายสำนักงานใหญ่เดิมจากพลับพลาไชย มาตั้งอยู่ที่ถนนสีลมจนถึงปัจจุบันนี้ โดยได้ ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกแบบ โดยในยุคสมัยนั้นอาคารธนาคารกรุงเทพถือเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทย