ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน

ชื่อ (Name) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน

ที่ตั้ง Location) 400/22 ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13°46'54.6"N 100°32'45.4"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารธนาคารพาณิชย์ (bank) : COM (Commercial)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารสำนักงาน : COM (Commercial)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ. 2525

ผู้ออกแบบ Architectural designer) รังสรรค์ ต่อสุวรรณ

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
อาคารสำนักงานใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นสำนักงานใหญ่แห่งแรกของกสิกรจนถึงปัจจุบัน ในสมัยนั้นอาคารแห่งนี้นับเป็นสำนักงานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งแรกและแห่งเดียวในใจกลางกรุงเทพฯทางด้านเหนือ ซึ่งสมัยนั้นเป็นย่านธุรกิจที่กำลังเติบโต รองรับการก้าวสู่ความเป็นประเทศพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม แต่เดิมด้านหน้าของอาคารเป็นพลาซ่าให้สำหรับผู้คนมานั่งเล่นและพักผ่อน เมื่อถึงวันงานเทศกาล เช่นวันปีใหม่ มีการตกแต่งประดับไฟสีสันสวยงาม เป็นพลาซ่าที่ดึงดูดผู้คนมาถ่ายรูปและพักผ่อน ลานกว้างหน้าอาคารเคยมีความร่มรื่นและเขียวชอุ่มของต้นไม้นานาพันธุ์ และมีน้ำพุประดับซึ่งดูสดชื่นเย็นสบายตา ซึ่งปัจจุบันได้นำน้ำพุออกไปแล้ว เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปลานกว้างหน้าอาคารจึงไม่ได้มีสีสันเหมือนเคย เมื่อก้าวเข้าสู่อาคารซึ่งเป็นอาคารกระจกสะท้อนแสงทั้งหลังแห่งแรกของประเทศไทย ที่นอกจากจะช่วยกรองความร้อนจากภายนอกไม่ให้เข้าไปในอาคารเพื่อประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศ ยังช่วยให้ได้รับแสงธรรมชาติ ให้แสงสว่างผ่านเข้าไปในอาคารอย่างพอเหมาะ

เอกสารอ้างอิง (Reference) - บทความจากธนาคารกสิกรไทย บริการทุกระดับประทับใจ เรื่อง "ล้ำหน้า เพื่อบริการธนาคารที่ดีเลิศ" -http://www.kasikornbank.com/